Naša servisna usluga pokriva veliki broj kategorija rashladnih sistema kao što su:

  • Split klima ueđaji On/OFF
  • Split kilima uređaji Inverter
  • Muslti sistemi
  • VR sistemi
  • Toplotne Pumpe
  • Kanalni sistemi
  • Frižideri ( isključivo LG i SAMSUNG uređaji u garantnom i van garantnom roku )

U gore navedenim kategorijama vršimo popravku elektronike, dopunu sistema, zamenu kompresora, demontažu i ponovno montažu, pregled, detekciju curenja fluida i saniranje istog. Raspolažemo sa najmodernijim alatima za servis i popravku i pomoću njih možemo obezbediti da u toku servisa pratimo najviši standard za zaštitu ekologije koja je bitna u ovom branšu posla.

Za sve ugrađene delove preko našeg servisa dobijate i garanciju od 2 godine od dana ugradnje.

Više informacija preko telefona 061/270-18-54